Wanderausstellung: Trinkwasserversorgung im Angesicht des Klimawandels

Putovní výstava: Zásobování pitnou vodou v časech klimatických změn

Wird die Trinkwasserversorgung im Ostteil des sächsisch-tschechischen Grenzraumes auch im Hinblick auf den absehbaren Klimawandel sicher gestellt sein? Untersuchungen tschechischer und deutscher Fachkräfte wollen dazu eine Antwort finden. Die im gemeinsamen Projekt „ResiBil“ gewonnenen Erkenntnisse werden genutzt, um Handlungsempfehlungen für eine nachhaltige Wassernutzung zu erstellen. Sie werden anschließend Wasserversorgern und im Umweltbereich tätigen Institutionen zur Verfügung gestellt.Bude ve východní části českosaského příhraničního území zajištěna dodávka pitné vody v kontextu předvídatelných změn klimatu? Průzkumy českých a německých odborníků projektu na tuto otázku hledají odpověď. Poznatky získané v rámci společného projektu „ResiBil“ jsou využity při vypracování doporučení pro udržitelné využívání vody a následně zpřístupněny vodohospodářským společnostem a institucím činným v oblasti životního prostředí.
Zielstellung:

„Resibil“ – ein gemeinsames Projekt vom Sächsischen Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, des Tschechischen Geologischen Dienstes und des Wasserforschungsinstituts T. G. Masaryk „Resibil“


„Resibil“  – společný projekt Saského zemského úřadu životního prostředí, zemědělství a geologie, České geologické služby a Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka

Akademie der Sächsischen Landesstiftung Natur und Umwelt
» zur Profilseite

Veranstaltungsort

NationalparkZentrum Sächsische Schweiz
Dresdner Straße 2 B
01814 Bad Schandau
Deutschland

Kurzinfos

Ansprechpartner

Peter Bouška
E-Mail: petr.bouska@lanu.sachsen.de

Ihre Fragen an den Veranstalter

Was ist die Summe aus 5 und 5?