Fachgespräch: Die Sächsisch-Böhmische Schweiz auf dem (immer kürzer werdenden) Weg zur Wildnis

Odborný seminář: Českosaské Švýcarsko na (stále kratší) cestě k divočině

9 - 16:00Das Fachgespräch wird sich folgenden Themen widmen:Prozessschutz und Waldentwicklung in dynamischen ZeitenNach vielen Jahren aktiver Waldpflege in beiden Nationalparks des Elbsandsteingebirges tratenmit extremen Dürrejahren seit 2018 plötzliche und umfassende Veränderungen in den Wäldern auf.Durch Witterungsextreme begünstigt, brachte eine Massenvermehrung des Buchdruckers vor allem die früheren Fichtenforste zum Absterben. Wie geht es nun weiter mit den Wäldern insgesamt?Welche Erfahrungen gibt es in anderen Nationalparks? Welche Chancen bietet diese Situation der Natur?In mehreren simultangedolmetschten Beiträgen werden Experten aus Tschechien und Deutschland mögliche Antworten oder Szenarien vorstellen, alle Teilnehmer sind zur Diskussion eingeladen.Odborný seminář se bude věnovat těmto tématům:Ochrana přirozených procesů a vývoj lesa v dynamických časechPo mnoha letech aktivní péče o lesy v obou národních parcích Labských pískovců nastávají od roku 2018 v důsledku extrémně suchých let náhlé a rozsáhlé změny.Především klimaticky podmíněný masový nárůst populace kůrovce zapříčiňuje rychlé odumírání dříve rozsáhlých smrkových lesů. Co bude s lesy dál?Jaké zkušenosti mají v jiných národních parcích? Jaké příležitosti se touto situací přírodě nabízejí?V několika simultánně tlumočených příspěvcích představí odborníci z České republiky a Německa možné odpovědi nebo scénáře, všichni účastníci jsou zváni k diskusi.
Zielstellung:

Prozessschutz, natürliche Waldentwicklung

Akademie der Sächsischen Landesstiftung Natur und Umwelt
» zur Profilseite

Veranstaltungsort

NationalparkZentrum Sächsische Schweiz
Dresdner Straße 2 B
01814 Bad Schandau
Deutschland

Kurzinfos

 • Eine Möglichkeit zur Anmeldungen wurde am 5.11.2021 beendet, die maximale Teilnehmerzahl wurde erreicht. Wir danken für Ihr Verständnis. 

  Možnost přihlásit se k účasti byla uzavřena dne 5.11.2021, bylo dosaženo maximálního možného počtu účastníků. Děkujeme za pochopení.


  Information unter:
  Informace lze získat na:


  E-Mail:
  nationalparkzentrum@lanu.de
  Telefon:
  +49 (0)35022-502-42


 • Wichtiger Hinweis / Důležité upozornění:

  Wie bei jeder gut besuchten Veranstaltung gilt entsprechend der aktuellsten Coronaschutz-Verordnung auch für die Teilnahme am Fachgespräch die sog. 2G-Regel. Es dürfen daher nur Personen teilnehmen, die entweder Geimpft oder Genesen sind und eine dieser Optionen schriftlich oder digital belegen können. Testergebnisse können leider nicht mehr anerkannt werden.

  Jako pro každou hojně navštěvovanou akci, platí v souvislosti s v Sasku platným aktuálním nařízením i pro účast na odborném semináři pravidla protiepidemických opatření. Účastnit se proto mohou pouze zájemci, kteří byli očkováni nebo uzdraveni a mohou jednu z těchto skutečností písemně či digitálně doložit. Výsledky testů již, bohužel, uznány být nemohou.

Ansprechpartner

Peter Bouška
E-Mail: petr.bouska@lanu.sachsen.de

Ihre Fragen an den Veranstalter

Bitte rechnen Sie 2 plus 2.