Fachgespräch zur Sächsisch-Böhmischen Schweiz und Abschlussveranstaltung des Ziel3/Cíl3 Projektes "InvertNatur - Indikatoren zur Bewertung der Naturnähe"

Die Projektpartner, die TU Dresden und das Institut für Botanik der Tschechischen Akademie der Wissenschaften, stellen die Ergebnisse ihrer grenzübergreifenden Zusammenarbeit zum Thema Werte der Naturlandschaft Sächsisch-Böhmische Schweiz - InwertNatur vor. Die Vorträge widmen sich der Entwicklung der Waldbestände in den vergangenen 150 Jahren, den Prognosen zur Waldbrandhäufigkeit, der Zerschneidung der Landschaft und dem Vorkommen spezifischer Lebensräume und Arten.Die Abschlusskonferenz bietet ein Forum für den grenzübergreifenden fachlichen Austausch zur Sächsisch-Böhmischen Schweiz und wird daher auch in der Reihe der Fachgespräche zur Sächsisch-Böhmischen Schweiz allen Interessierten angeboten. Die Veranstaltung richtet sich sowohl an Fachvertreter der jeweiligen Umweltbehörden als auch an Personen, welche sich allgemein für die Region und die grenzübergreifende Zusammenarbeit im Umweltbereich interessieren.Projektoví partneři, Technická univerzita v Drážďanech a Botanický ústav Akademie věd ČR, představí výsledky jejich přeshraniční spolupráce k tématu „Hodnoty přírodní krajiny Českosaského Švýcarska – InwertNatur“. Tématy jednotlivých přednášek budou vývoj lesních porostů v posledních 150 letech, prognózy častosti výskytu lesních požárů, fragmentace krajiny a výskyt specifických habitátů a druhů.Závěrečná konference nabídne prostor přeshraniční odborné výměně poznatků o Českosaském Švýcarsku a je proto začleněna do každoročně pořádaných odborných seminářů věnovaných této krajině. Klade si za cíl oslovit odborníky orgánů ochrany přírody a životního prostředí, jakož i všechny, kteří se hlouběji zajímají o regionální témata a přeshraniční spolupráci v oblasti životního prostředí.
Akademie der Sächsischen Landesstiftung Natur und Umwelt
» zur Profilseite

Ihre Fragen an den Veranstalter

Bitte rechnen Sie 7 plus 9.