Fachgespräch zur Sächsisch-Böhmischen Schweiz | Odborný seminář o Českosaském Švýcarsku: Geologie des Elbsandsteingebirges | Geologie Labských pískovců

Simultan gedolmetschtes Kurzvortragsprogramm von Experten aus Böhmen und Sachsen zur geologischen und geomorphologischen Ausstattung des Elbsandsteingebirges – einer der Hauptgründe zur Ausweisung der Landschaftsschutzgebiete und späteren Nationalparks | Simultáně tlumočené pásmo přednášek odborníků z Čech a Saska věnované geologii a geomorfologii Labských pískovců - jedněm z hlavních důvodů vyhlášení chráněných krajinných oblastí a později národních parků
Akademie der Sächsischen Landesstiftung Natur und Umwelt
» zur Profilseite

Ihre Fragen an den Veranstalter

Bitte addieren Sie 3 und 3.